Bankacılıkta Kredi Riski ve Kredi

Bankacılıkta Kredi Riski ve Kredi

Bankacılıkta Kredi Riski ve Kredi

Risklerin taraflar arasında transferini sağlamak amacıyla geliştirilen finanssal araçlar türev ürünlerdir. Türev ürünleri, kredi türevleri, , transfer edilen risklerin türüne göre, dövize dayalı türevler, hisse senedi türevleri, faiz oranı türevleri ve emtia türevleri şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Bir dayanak varlığının kredi riskinin transfer edilmesi yoluyla riskten korunmak için kredi türevleri geliştirmişlerdir.

En yalın şekliyle kullandırılan veya sahip olunan ana para veya faizlerinin ödenmeme olasılığı kredi riskidir. Bu olasılığın gerçekleşmesi temerrüt olarak tanımlanır. Bu temerrüt hali,  bir taraftan bankaların zarar etmesine buna bağlı olarak da sermaye gereksinimlerinin artışına, diğer bir yandan ise yeni kredi kullandırım imkanlarının azalmasına bu sayede de fon ihtiyacı olanlar için gerekli fonların aktarımında yavaşlamalara yol açabilmektedir.

Sermayeyi bankacılıkta en etkin biçimde kullanacak olan optimum bir kredi portföyü oluşturulmasında temel hedefler arasında yer alır. Fakat, ne kadar optimal portföy oluşturulsa oluşturulsun kredi riskinden kaçınılmaz. Kredi riskinin azaltıcı işlemleri ile bankalar bu riski azaltabilmektedir. Kredi türevleri Basel 2 uzlaşısında, bankaların kredi riskini ve bu kapsamda da sermaye ihtiyaçlarını azaltmaya yönelik işlemler olarak kabul edilir.

Bankalar,  fon fazlası olanlar  ve fon ihtiyacı olanlar arasında aracılık işlevini yürütürler. Bu ihtiyacı karşılayacak geleneksel araç kredisi , fon ihtiyacı olanlar için kullanılmaktadır.

Bankacılıkta Kredi

Bir sözleşme çerçevesinde faiz veya komisyon karşılığında, bir miktar nakdin veya herhangi bir edilimine yerine getirilmesinin taahhüt edilmesiyle beraber, başkasına belli bir süre ile kullandırılması şekline kredi denir. Bu bir ekonomik faaliyettir. Banka hakkında bu tanımdan da anlaşıldığı gibi herhangi kişi veya kuruluşa, bir nakdi ya da kendi itibarını belli bir süre ile kullanma imkanın sağlanmasıdır.

Yasal çerçevede belirtilen bankacılık faaliyetlerinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 48. maddesinde kredi için sayılan haller belirtilmektedir. Bu kapsamda, nakdi kredilerin yanı sıra

Kontrgaranti, ciro, kefalet, teminat mektubu, aval, kabul gibi gayri nakdi krediler ve bu niteliği haiz taahhütler

Satın alınacak tahvil ve benzer, sermaye piyasası araçları ile ters peso işlemlerinden alacaklar

Varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar

Vadesi geçmiş nakdi krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler ve gayri nakdi kredilerin nakde tahvil olan bedelleri

Ortaklık payları

Finansal kiralama işlemleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca kredi olarak kabul edilecek işlemler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir